הורים ותאומים

הידעת?
תאומים וסטטיסטיקה

70%

מכלל התאומים בעולם הם
בעלי מין זהה

90%

מכלל התאומים שנולדו מטיפולי פוריות הם תאומים שונים

5%

 מכלל הלידות בישראל הן
לידות תאומים

 

25%

מכלל התאומים הנם שמאליים
לעומת  10%משאר הילדים

 

40%

מכלל  התאומים נולדים
פגים