AW-11341741356
top of page
תאומים זהים בעגלה

טיפים לגידול תאומים

אבא עם תאומים

בגידול תאומים - למי ניגשים ראשון? 

דילמה של הורים רבים לתאומים, למי ניגשים קודם?

כשנכנסים הביתה אומרים לכל אחד שלום בנפרד. אבל למי קודם? כשמגיעים לאסוף מהגן את מי מחבקים ראשון? כששניהם בוכים. את מי מרגיעים ראשון?

זה שיותר קרוב? זה שיותר צורח?

ההמלצה היא לכל אחד בתורו. מה זה תור ואיך מנהלים תור? אנחנו צריכים לזכור מי היה ראשון אתמול והיום נתחיל בשני. הדבר נכון גם אם הראשון צורח והיום תורו של השני. אחרי תגובה עקבית תגלו שהוא הפסיק לצרוח ולומד לחכות לתורו. אין מה לעשות, עם תאומים אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות ספונטניים.

למי ניגשים ראשון

אחד מעיר את השני

 הרדמת תאומים-אחד מעיר את השני 

אחת הבעיות המרכזיות שהורים לתאומים נתקלים בה במשך הלילה היא החשש   שכאשר תאום אחד מתעורר בלילה ובוכה.  הוא לא יעיר את אחיו, ואז זה הופך לקושי להרדים אותם מחדש ולכן הפתרון המיידי כדי למנוע מצב מעין זה, הוא הוצאה של התאום שבכה   מהחדר והרגתו והרדמתו במקום אחר מהמיטה שלו. כשהורים מוציאים את אחד התאומים מהחדר, לרב התאום השני מתעורר, ורואה שאחיו חסר, ואז הוא קולט שישנה התרחשות לילית שהוא מפסיד ... עם הזמן גם הוא מתחיל להתעורר בלילות ואז לרב הורים מגיעים למצב שעליהם להתמודד שוב עם שני תינוקות ערים בלילה באופן קבוע ... לכן ההמלצה היא תמיד להרגיע את מי שהתעורר במיטתו. תוך זמן קצר אחיו יתרגל לקולות וזה לא יעיר אותו כלל

אחד מעיר את השני
תאומים מתקלחים

שגרת הערב והתארגנות לקראת שינה עלולה להפוך לשעה מאד לחוצה בבית ולכן אימוץ של מס. כללים פשוטים עשויים להפוך את הזמן שלפני השינה לזמן איכות. ראשית עדיף לקלח כל אחד בנפרד. אם לא אפשרי, העניקו לכל אחד בתורו את מלוא תשומת הלב בניגוב, סירוק והלבשה.

עם הכניסה לחדר ובסיום ההתלבשות אפשרו לכל אחד לבחור סיפור משלו ואז ההורה מקריא לכל אחד מהם בנפרד ובנוכחות השני, את הסיפור שבחר.  ואם בחרו את אותו הסיפור – נקריא אותו פעמיים... פעם לזה ופעם לזה.

מקלחות וטקס שינה
גבולות

הצבת גבולות לתאומים

כאשר אנחנו מגיעים לגיל בו נרצה להציב גבולות ונתחיל בתהליך החינוך יש לקחת בחשבון שהצבת גבולות יש לעשות לכל אחד מהתאומים בנפרד. אם הגבלתי תאום אחד, אני מגבילה גם את השני. למשל, אם תאום אחד עבר את הגבול ועשה דבר אסור או מסוכן, אני אומרת לו "יובל, מאוד מסוכן מה שעשית. היית עלול להידרס! נועם, אסור לרוץ לכביש! זה מסוכן ואתה עלול להידרס" כל ילד צריך לדעת שגם עליו שומרים, שגם הוא חשוב, שגם לו דואגים.

הצבת גבולות לתאומים
תאומים זהים משתובבים

ככל שהתאומים גדלים מחריף המאבק שלהם על תשומת הלב של ההורים, ובדרך הזו גוברת התחרותיות והקנאה. כל תשומת לב שתינתן לאחד התאומים על ידי הורה תיצור תחרותיות. לכן היו מודעים לכך ואמרו לכל אחד מהם שמה שאני עושה - אני עושה גם עם השני. זהו המסר מרגיע שאין פה התרחשות מאחורי גבך. מעבר לכך, אל תחששו מקצת תחרות, זכרו, הקנאה היא טבעית ובריאה. הן הקנאה והן המריבות הן בשירות הנפרדות. הקנאה עוזרת לכל תאום לפתח זהות משלו. חשוב תמיד לאפשר זאת תוך הצבת כללים וגבולות ברורים.

קינאה בין תאומים
תאומים זהים חמודים

חשיבות יצירת נפרדות בתאומים

כדי להתחיל ליצור תהליך של נפרדות בין תאומים וכדי ליצור התחלה של הגדרה עצמית של כל אחד מהתאומים מומלץ בשלב הזה, שלכל אחד יהיו מספר צעצועים שהם רק שלו, הדבר אינו מפריע להחזיק גם ארגז משחקים משותף לשניהם. בניגוד למה שחושבים לא צריך לקנות שניים מכל דבר, ולא צריך לתת לשניהם חפצים או צעצועים זהים. לכל ילד צריך שיהיו "החפצים שהם רק שלו" ושיהיו במגירה האישית שלו או בארגז שהוא רק שלו. 

חשיבות הנפרדות בתאומים
bottom of page